Nyheter
Om oss
Kursbeskrivning
Våra kurser
Datum och Lov
Betalning
Anmälan
Våra lokaler
Fotogalleri
Kontakta oss
Värdegrund
Värdegrund


Värdegrund

Alla idéer och önskemål har ett stort värde inom vår förening som hjälper mot en ständig utveckling. Både som organisation och förening. Vi har både tillit och respekt för varandra och har en öppen kommunikation. Vi stöttar varandra mot en förbättring och ger varandra konstruktiv kritik för att nå våra mål. Barn och ungdomar skall trivas i sin omgivning och känna glädje av dansen och gymnastiken. Vi ser olikheter som en tillgång som bidrar till kreativitet och nytänkande.
    Vi vill skapa en trygg arbetsmiljö för utveckling, lärande med ett professionellt bemötande. Stärka gruppkänslan genom olika roliga mål, aktiviteter, arrangemang, föreställningar, dansläger, uppvisningar och ett gott samarbete.
    Vi respekterar individens behov och tar hänsyn till elevens ålder, personlighet, individuella förutsättningar och utvecklingstakt. Alla deltar på sina egna villkor.
    Som ledare och tränare är man en förebild för medlemmar barn/ungdomar och föräldrar.
Genom respekt mot sin omgivning och arbetsplats skapar vi en trygg och harmonisk miljö i föreningen.

 Föreningen har arbetat med kvalitetssäkring genom handelsplaner,

Policydokument, utbilning och aktiviteter inom följande områden:

Jämställdehet – Säkerhet och trygghet

-Delagtighet och flytande-Föreningskunskap
 
  Vi strävar efter ökad kroppslig medvetenhet, kreativitet och rörelseglädje hos deltagaren genom att arbeta med grundstenarna inom den konstnärliga dansen samt eget skapande. Vi erbjuder en kvalitativ och inspirerande undervisning och miljö.

Värdeord för Natalis Dans & Gymnastikstudio:

1. Utbildning

2. Kreativitet

3. Trygghet

4. Kommunikation

5. Ansvar

 Goda förebilder - Vi visar värdighet, respekt.

  Varje medlem måste ta ansvar för sitt medlemskap, respektera förenings stadgar.

Vi främjar barns och ungdomars personliga utveckling och deltagaren ska känna sig trygg i gruppen, i sin egen kropp och i rörelsen. Målet att varje medlem har rätt att i förening känna glädje och få utvecklas. Fokus ligger på att följa barnens utveckling och att de trivs.

 

Uppdaterat den 2018-03-20