Nyheter
Våra kurser
Datum och Lov
Anmälan
Betalning
Våra lokaler
Kursbeskrivning
Kontakta oss
Om oss
Kallelse till årsmöte
Stadgar
Fotogalleri
Värdegrund
Kallelse till årsmöte


Uppdaterad: 2021-03-02 18:48

Kallelse till årsmöte

 

Datum: Onsdag den 30 mars
Tid: 18.00
Plats: Mötet hålls digitalt.

Föreningen Natalis Dans & Gymnastikstudio är en ideell Idrottsförening och alla medlemmar är varmt välkomna att delta i föreningens årsmöte.

Med anledning av Covid-19 problematiken har styrelsen beslutat om att anordna årsmötet för verksamhetsåret 2020 digitalt.

Vi kommer att använda det digitala mötesverktyget Discordpå en dator/ mobil/ platta och man anmäler sig till årsmötet genom att svara på detta mejl: info@dansstudionatali.se.
För att anmäla dig till årsmötet senast den 26 mars.

För frågor relaterade till genomförande/medverkan på årsmötet maila: info@dansstudionatali.se.

Med idrottslig hälsning
Styrelsen Natalis Dans & Gymnastikstudio

 

Uppdaterad: 2021-03-02 17:30

Förslag till dagordning

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av två protokolljusterare
5. Fastställande av dagordning
6. Framläggande av styrelsens stadgarändring
7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Framläggande av resultat – och balansräkning för 2020
9. Beslut om -fastställande av resultat- och balansräkning -disposition av föreningens resultat
10. Val av:
- styrelsens ordförande för en tid av ett år
- styrelsesekreterare för en tid av ett år
- styrelsekassör för en tid av ett år
- ett revisorer för en tid av ett år
11. Information om ändring i föreningens stadgar - möjlighet att hålla årsmötet digitalt och annonsering av årsmötet sker via hemsida och sociala medier.
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande